ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی
ورودی نامعتبر است
ارائه خدمات مشاوره
با عنایت به رسالت مجموعه هوپیران جهت کمک به ایجاد اقتصاد پویا و تعامل در رشد سطوح عملی در کلیه سیستم های هوشمند و جریان ضعیف وبا سنجیدن تجربه همکاران مجموعه در قبال سایر شرکت های بین المللی که در پروژه های عظیم منطقه خاورمیانه همکاری داشته اند، به یقین ارائه خدمات متفاوت رسیدیم. در این بین از ارائه هر گونه خدمات مشاوره که در جهت رشد وحل مشکل کارفرمایان، پیمانکاران و بهره برداران پروژه ها باشد خرسند خواهیم شد . امید داریم با این هدف تاثیری حتی کوچک در توسعه ایران آباد داشته باشیم .
بخش خدمات مشاوره این مجموعه، پاسخگو به تمام نیازهای اقشار مختلف جامعه در مورد سیستم های مرتبط به فعالیت هوپیران میباشد. این خدمات از پاسخگویی و هدایت تا طراحی ، نیازسنجی، بررسی، انتخاب و روش تامین ، نصب، راه اندازی و بهره برداری خواهد بود . سوالات کلی و یا پاسخ های کوتاه به صورت آنلاین در حدود زمانی 24 ساعت و موارد طولانی که نیاز به طراحی، شبیه سازی و یا خدمات متنوع گوناگون باشد به صورت آنلاین زمان تقریبی به اطلاع خواهد رسید.

آموزش تخصصی فیبرنوری و جی پان

پکیج آموزش حرفه ایی و تخصصی فیبرنوری ، سیستم های هوشمند و یکپارچه سازی با تمرکز بر کاربری، اولین و تنها پکیج آموزشی یکپارچه سازی در ایران

پکیج آموزش فیبرنوری حاصل بیست سال فعالیت گروه هوپیران در پروژه های ملی و فراملی است. این پکیج طبق استانداردها و اصول هوپر کانادا تدوین شده است. در انتهای دوره مدرک قابل استعلام در سایت هوپرکانادا به شرکت کنندگان ارائه می گردد. 
جریان مداوم آموزش
مزیت این پکیج آپدیت و توسعه موضوعات و محصولات جدید مرتبط به دوره میباشد . همچنین در به روزرسانی های جدید، آموزش های تخصصی سایر سیستم های جریان ضعیف و هوشمند به این دوره الحاق می گردد. این پکیج کاملترین دوره آموزش سیستم های جریان ضعیف و هوشمند و همبندی مابین آنها خواهد بود. پس این دوره برای آغاز طوفانی بی نظیر است.