شستی خروج

شستی خروج، همانطور که از نام آن مشخص می‌باشد، وظیفه ارسال فرمان برای باز شدن قفل الکتریکی را دارد. با فشردن شستی خروج یک فرمان به کنترل‌کننده ارسال شده و این تجهیز قفل الکتریکی را باز می‌نماید. شستی خروج در ارتفاع 110 سانتی‌متری از سطح زمین و در فضای داخلی نصب می‌گردد. 

این شستی در جنس‌های مختلف و با رنگ‌های مختلف ساخته می‌شود. همچنین این شستی با حالات مکانیکی مختلف ساخته دارد. به عنوان مثال این تجهیز می‌تواند به صورت دکمه فشاری بوده و یا برای مراکز با امنیت بالاتر به صورت پدال باشد.

آموزش تخصصی فیبرنوری و جی پان

پکیج آموزش حرفه ایی و تخصصی فیبرنوری ، سیستم های هوشمند و یکپارچه سازی با تمرکز بر کاربری، اولین و تنها پکیج آموزشی یکپارچه سازی در ایران

پکیج آموزش فیبرنوری حاصل بیست سال فعالیت گروه هوپیران در پروژه های ملی و فراملی است. این پکیج طبق استانداردها و اصول هوپر کانادا تدوین شده است. در انتهای دوره مدرک قابل استعلام در سایت هوپرکانادا به شرکت کنندگان ارائه می گردد. 
جریان مداوم آموزش
مزیت این پکیج آپدیت و توسعه موضوعات و محصولات جدید مرتبط به دوره میباشد . همچنین در به روزرسانی های جدید، آموزش های تخصصی سایر سیستم های جریان ضعیف و هوشمند به این دوره الحاق می گردد. این پکیج کاملترین دوره آموزش سیستم های جریان ضعیف و هوشمند و همبندی مابین آنها خواهد بود. پس این دوره برای آغاز طوفانی بی نظیر است.