همشنوایی صوتی

سیستم صوتی جهت دارا بودن کیفیت بالا باید همشنوایی مناسبی داشته باشد. برای بدست آوردن همشنوایی مناسب، نسبت دامنه سیگنال فرکانس بالا به سیگنال فرکانس پایین هنگامی‌که پرتو نقطه‌ای بر روی خط تابیده می‌شود، باید کمتر از 5% باشد. در طراحی سیستم توزیع صوت یک مجتمع، با در نظر داشتن همشنوایی می‌توان یک سیستم صوت یکپارچه و محیطی آرامش بخش در تمامی نقاط مجتمع ایجاد نمود.

 

تناسب سیگنال باعث بالا رفتن کیفیت صوت پخش و ارتقاء آسایش افراد می‌شود. بنابراین، امروزه تجهیزات با استفاده از پردازشگرهای قوی داخلی این تناسب صوتی را ایجاد نموده و صوتی یکنواخت را به شنوندگان تحویل می‌دهند.

آموزش تخصصی فیبرنوری و جی پان

پکیج آموزش حرفه ایی و تخصصی فیبرنوری ، سیستم های هوشمند و یکپارچه سازی با تمرکز بر کاربری، اولین و تنها پکیج آموزشی یکپارچه سازی در ایران

پکیج آموزش فیبرنوری حاصل بیست سال فعالیت گروه هوپیران در پروژه های ملی و فراملی است. این پکیج طبق استانداردها و اصول هوپر کانادا تدوین شده است. در انتهای دوره مدرک قابل استعلام در سایت هوپرکانادا به شرکت کنندگان ارائه می گردد. 
جریان مداوم آموزش
مزیت این پکیج آپدیت و توسعه موضوعات و محصولات جدید مرتبط به دوره میباشد . همچنین در به روزرسانی های جدید، آموزش های تخصصی سایر سیستم های جریان ضعیف و هوشمند به این دوره الحاق می گردد. این پکیج کاملترین دوره آموزش سیستم های جریان ضعیف و هوشمند و همبندی مابین آنها خواهد بود. پس این دوره برای آغاز طوفانی بی نظیر است.