کنترل Sequential split- range control

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

كنترل هاي تو در تو در زمانيكه يك متغيير كنترل و چندين سيكنال اندازه گيري باشد استفاده ميشود وليكن Sequential split- range control در زمانيكه يك سيگنال اندازه گيري با چندين متغيير كنترل باشد به كار ميرود. سيستم هاي متداول  به اين شكل مانند هواسازها ، سيستم هاي گرمايش و سرمايش  ميباشند . سيستم هاي گرمايش و سرمايش اغلب داراي ويژگيهاي استاتيكي و ديناميكي متفاوتي ميباشند. قائده كلي رابطه استاتيك بين متغيير اندازه گيري شده و متغيير هاي كنترل اين تيپ كنترل در شكل زير نشان داده شده است . زمانيكه دما خيلي پايين باشد ، هيتر گرمايش به حداكثر موقعيت باز خود خواهد رسيد. وقتي دما در حداكثر مقدار باشد، گرمايش هيتر به صورت خطي كاهش پيدا خواهد نمود تا ديگر هيتر ايجاد حرارات نكند .  به طور مشابه در سيستم سرمايش نيز وقتي دما در در حد بالاي متوسط قرار گيرد ، فعال ميشود و سرمايش به صورت خطي افزايش ميابد . در Sequential split- range control از استفاده همزمان در سيستم هاي سرمايش و گرمايش خاص اجتناب ميشود . زيرا كه  يك منطقه بحراني در لحظه بين سرمايش و گرمايش وجود دارد، سوئيچ بين اين دو سيستم ممكن است باعث ايجاد مشكل و نوسانات در همان لحظه در دو سيستم شود .براي اجتناب از اين مشكل ، يك زون يا باند كوچك  منطقه مرده تعريف ميشود كه در آن سيستم سرمايش و گرمايش فعال نخواهد بود. اين سيستم كنترل معمولا در سيستم هايي با يك سيگنال اندازه گيري شده و چندين اكچويتور و همچنين در سيستم هاي سرمايش و گرمايش و تهويه استفاده ميشود و همچنين براي برنامه هاي كاربردي كه متغيير كنترل بسيار بزرگ دارند .

خواندن 868 دفعه

آموزش تخصصی فیبرنوری و جی پان

پکیج آموزش حرفه ایی و تخصصی فیبرنوری ، سیستم های هوشمند و یکپارچه سازی با تمرکز بر کاربری، اولین و تنها پکیج آموزشی یکپارچه سازی در ایران

پکیج آموزش فیبرنوری حاصل بیست سال فعالیت گروه هوپیران در پروژه های ملی و فراملی است. این پکیج طبق استانداردها و اصول هوپر کانادا تدوین شده است. در انتهای دوره مدرک قابل استعلام در سایت هوپرکانادا به شرکت کنندگان ارائه می گردد. 
جریان مداوم آموزش
مزیت این پکیج آپدیت و توسعه موضوعات و محصولات جدید مرتبط به دوره میباشد . همچنین در به روزرسانی های جدید، آموزش های تخصصی سایر سیستم های جریان ضعیف و هوشمند به این دوره الحاق می گردد. این پکیج کاملترین دوره آموزش سیستم های جریان ضعیف و هوشمند و همبندی مابین آنها خواهد بود. پس این دوره برای آغاز طوفانی بی نظیر است.