تایم سرور 6875LAN

مجموعه: برند HOPF
سازنده: برند HOPF آلمان نمایش محصولات
Price only for authorised

ماژول 6875 یک تایم سرور GPS در یک محفظه جمع و جور آلومینیومی برای نصب در ریل 35 میلی متری است.
این ماژول دارای دو رابط شبکه 10/100/1000 طبق شرح ذیل میباشد:
2 ethernet interfaces 10/100/1000 Mbit/s autosensing, VLAN, Bonding, PRP
دارای رابط سریال COM1: RS232 یا RS422
دارای خروجی پروتکل برای داده های زمانی NTP / SNTP و یا SINEC H1
پشتیبانی VLAN مطابق با IEEE 802.1q
پروتکل افزونگی موازی PRP مطابق با IEC 62439-3

 

General Features
Different versions for various operating voltages:
Version with wide range power supply unit for 100-240V AC / 110-250V DC (FG6875ACxxLAN)
Version for 18-36V DC (FG6875DC24/xxLAN)
Version for 36-72V DC (FG6875DC48/xxLAN)
Parameterization/monitoring of module 6875 via hmc (hopf Management Console)
Parameterization/monitoring of board 7273 via LAN
Potential isolation of the GPS antenna circuit
Synchronisation with just one satellite possible
SyncOFF Timer (bridging of reception failure) providing an error-free operation even under difficult reception conditions
Redundant multiple test mechanism of the synchronisation signal providing a correct and leap-free signal evaluation
High free running accuracy
Maintenance-free back-up clock for three days
On-site firmware update via software tool possible
Unit completely maintenance-free
Options:
In addition 1x FO output
Customized hardware and software adjustments possible
Features of NTP/SINEC H1 LAN Board 7273
Alarming
SNMPv2c / SNMPv3 (MIB II, hopf Private Enterprise MIB, SNMP traps)
E-Mail Notification
SYSLOG
Routing for configuring static routes based on special network configuration requirements
SINEC H1 time datagram
Features of NTP/SINEC H1 LAN Board 7274
all features of NTP/SINEC H1 LAN Board 7273
2 ethernet interfaces 10/100/1000 Mbit/s autosensing
Activation options:
VLAN support according to IEEE 802.1q
Port aggregation (NIC Bonding/Teaming) with support of IEEE 802.3ad trunks
Parallel Redundancy Protocol (PRP) according to IEC 62439-3

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات