کابل زیپکورد سینگل مود 2.0 میلیمتر

سازنده: برند هوپیران نمایش محصولات
Price only for authorised

2.0mm/SX/SM/657A2

کابل زیپکورد سینگل مود 2.0 میلیمتر - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها 

کابل فیبر نوری - دراپ کیبل کابل زیپکورد
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات