کابل زیپکورد مولتی مود 2.0 میلیمترOM3

سازنده: برند هوپیران نمایش محصولات
Price only for authorised

2.0mm/SX/MM/OM3

کابل زیپکورد مولتی مود 2.0 میلیمتر OM3 - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها 

کابل فیبر نوری - دراپ کیبل کابل زیپکورد
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات