کنترل شناور

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

کنترل شناور:

پاسخ کنترل شناور شامل تولید دو خروجی دیجیتال بر اساس تغییرات متغییر در ورودی است. با افزایش یک سیگنال خروجی برای کنترل تجهیزات، سیگنال دیگر در حال کاهش برای کنترل تجهیزات خواهد بود.پاسخ این کنترل نیز شامل حد بالا و پایین با تغییرات متغییر ورودی و عبور از محدودیت های تعریف شده است. هیچ استانداردی برای تعریف این محدودیت ها وجود ندارد، ولیکن استفاده از Set-Point و باند مرده شایعترین روش ها میباشند.هنگامیکه مقدار اندازه گیری شده در باند مرده یا منطقه خنثی باشد، خروجی غیر فعال و دستگاه کنترل تغییری نمی کند(در حالت گذشته خود باقی میماند) ، برای پایدار پاسخ کنترل ، سنسور باید تاثیر کنترل تجهیز را به سرعت حس کند . کنترل شناور به خوبی کنترل تابع نمی باشد که در حلقه کنترل تاخیر ترمودینامیکی قابل توجهی وجود داشته باشد در نتیجه برای کنترل شناور پاسخ سریع حلقه کنترل مهم میباشد. نمونه ایی از کنترل شناور در شکل زیر نشان داده شده است:

 

خواندن 488 دفعه

آموزش تخصصی فیبرنوری و جی پان

پکیج آموزش حرفه ایی و تخصصی فیبرنوری ، سیستم های هوشمند و یکپارچه سازی با تمرکز بر کاربری، اولین و تنها پکیج آموزشی یکپارچه سازی در ایران

پکیج آموزش فیبرنوری حاصل بیست سال فعالیت گروه هوپیران در پروژه های ملی و فراملی است. این پکیج طبق استانداردها و اصول هوپر کانادا تدوین شده است. در انتهای دوره مدرک قابل استعلام در سایت هوپرکانادا به شرکت کنندگان ارائه می گردد. 
جریان مداوم آموزش
مزیت این پکیج آپدیت و توسعه موضوعات و محصولات جدید مرتبط به دوره میباشد . همچنین در به روزرسانی های جدید، آموزش های تخصصی سایر سیستم های جریان ضعیف و هوشمند به این دوره الحاق می گردد. این پکیج کاملترین دوره آموزش سیستم های جریان ضعیف و هوشمند و همبندی مابین آنها خواهد بود. پس این دوره برای آغاز طوفانی بی نظیر است.